Thư ngỏ: Mời tham gia Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng

                                                             Kính gửi: Quý tổ chức, Đơn vị

     Ngày 05/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND phê duyệt điều lệ Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng.

     Với mong muốn tạo nên một cộng đồng doanh nghiệp vận tải hàng hóa lớn mạnh cùng góp chung tiếng nói, cùng tạo ra sân chơi bình đẳng, cùng phát triển trên cơ sở cùng nhau bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình, Ban chấp hành Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Đà Nẵng kính mời các doanh nghiệp là các đơn vị vận tải, các đơn vị cung ứng dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ vận tải hoạt động trong thành phố Đà Nẵng tham gia Hiệp hội.

     Tham gia xây dựng và phát triển Hiệp hội, Quý tổ chức, doanh nghiệp sẽ cùng nhau chia sẻ các lợi ích:

     - Thường xuyên được cập nhật các văn bản và đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải (Sở GTVT, Thanh tra giao thông ...).

     - Cơ hội quảng bá dịch vụ, sản phẩm của Quý tổ chức, doanh nghiệp đến đối tác trong Hiệp hội và tham gia đấu thầu các dự án vận tải.

     - Cơ hội chia sẻ trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

     - Tăng cường cơ hội đối thoại với các cơ quan, ban ngành, nhằm phản ánh những bất cập về quy định, chính sách quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh vận tải cũng như các hoạt động logistics.

     - Điều lệ và mẫu Giấy đăng ký tham gia Hiệp hội, các thông tin về Hiêp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng được đăng trên chuyên mục “Về chúng tôi” Trang thông tin điện tử: http://danangtrucking.com.

     - Giấy đăng ký tham gia Hiệp hội của Quý tổ chức, doanh nghiệp vui lòng gửi về địa chỉ số 167B Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và hộp thư danatavn@gmail.com (bản pdf).

     Rất mong Quý tổ chức, Đơn vị hưởng ứng tham gia để xây dựng Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh.

 
BAN CHẤP HÀNH