Mở lớp sơ cấp Điều hành vận tải đường bộ


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Mở lớp Điều hành vận tải đường bộ, trình độ sơ cấp
 
     Căn cứ luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 10/2020/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

     Căn cứ hợp đồng liên kết số 220/2020/HĐLKTS ngày 10/11/2020 giữa Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng và Trường trung nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng v/v phối hợp tổ chức đào tạo nghề. Hiệp hội vận tải đường bộ Đà Nẵng thông báo tuyển sinh như sau:

     1.Thời gian đào tạo: 03 tháng

     2. Học phí: 3.300.000 đồng/khóa (Ba triệu ba trăm nghìn đồng/khóa)

     3. Thời gian và địa điểm nhân hồ sơ:

     - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/02/2021

     - Địa điểm nhận hồ sơ: Công ty cổ phần Kho vận Liên Chiểu Xanh - số 179 Nguyễn Phước Nguyên - phường An Khê - quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng

     - Người nhận hồ sơ: Phan Thị Kim Dung, Điện thoại: 0914168837.

     4.Hồ sơ đăng ký học

     - Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu của trường);

     - Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;

     - Bản sao CMND;

     - 04 ảnh (3x4) cm và 01 ảnh (4x6) cm nền trắng kiểu CMND không quá 06 tháng.

     5.Liên hệ đăng ký lớp học

     Mọi chi tiết liên hệ Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng, Điện thoại: 0376.686.400; email: danatavn@gmail.com.

     Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng kính thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu được biết để đăng ký tham dự lớp học./.

 
HHVTHH ĐƯỜNG BỘ ĐÀ NẴNG