Giới thiệu

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ ĐÀ NẴNG

 

Tên đầy đủ: Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Đà Nẵng.

Tên giao dịch quốc tế: Danang Trucking Association.

Tên viết tắt: DANATA.

Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ và lĩnh vực liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

DANATA hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt theo quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 05/02/2021, theo theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam với mục tiêu:

- Liên kết kinh tế giữa các thành viên, khai thác tiềm năng của các thành viên trong kinh doanh vận tải ô tô, nhằm giúp nhau tạo bổ sung và hòan thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế cao. Động viện và hướng dẫn các thành viện cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực vận tải ô tô..

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tinh hình biến động giá cả, nhu cầu vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, về các nguồn cung ứng tiêu thụ, cung ứng vật tư phụ tùng và những thông tin quan trọng khác có ảnh hưởng tới vận tải ô tô.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, những kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến về vận tải ô tô của các thành viên, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và mở rộng quan hệ quốc tế.

- Phản ánh, kiến nghị với cơ quan chính quyền của thành phố Đà nẵng và các cơ quan hữu quan về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ công cuộc CNH-HĐH đất nước.

- Thống nhất áp dụng các giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên. Lập quỹ bù đắp tổn thất cho những hội viên bị thiệt hại chính đáng trong trường hợp phải chấp hành các Quyết định, Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích số đông thành viên khác.

- Hướng dẫn, tư vấn cho các hội viên về những vấn đề pháp lý, nghiệp vụ, thương mại đầu tư kỹ thuật phương tiện. Điều hoà và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động vận tải giữa các hội viên.

- Đặt quan hệ với tổ chức ngành nghề và các thành phần kinh tế nhằm mở rộng quan hệ pháp triển sản xuất kinh doanh cho hội viên.