Thông tin cần biết

Triển khai cấp giấy phép xe tập lái có gắn QRCode trên địa bàn thành phố
     Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành Đà Nẵng năm 2022, Kế hoạch số 867/KH-SGTVT ngày 15/3/2022 về việc chuyển đổi số của ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

     Sở Giao thông vận tải đã triển khai cấp Giấy phép xe tập lái có mã QR và thông báo đến các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe, đơn vị liên quan:

     1. Thời gian áp dụng mẫu Giấy phép xe tập lái có QRCode từ ngày 01/6/2022.

     2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái: Thực hiện theo quy định hiện hành (thủ tục hành chính mã số 1.001751 và 1.001735). Việc cấp đổi Giấy phép xe tập lái được thực hiện bằng cách cập nhật thông tin qua Mã QR.

     3. Việc tra cứu hiệu lực Giấy phép xe tập lái và các thông tin liên quan khác được thực hiện bằng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị tương thích khác thông qua quét Mã QR.

 
Theo sgtvt.danang.gov.vn