Thông tin cần biết

Ý nghĩa biển báo zone 60 là gì?

Hệ thống biển báo giao thông có rất nhiều loại, trong đó có biển zone 60 và nhiều người khi tham gia giao thông không biết ý nghĩa.

Theo quy định tại Mục D. 19 và D.20 Phụ lục D Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT thì hệ thống biển zone có các loại biển báo bao gồm các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực và biển hết hiệu lực khu vực.

Biển zone 60 có ý nghĩa được quy định tại khoản 36.1 Điều 36 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT là tốc độ tối đa trong khu vực.

Zone ở đây có nghĩa là vùng hay khu vực. Con số 60 trong vòng tròn màu đỏ có nghĩa là tốc độ tối đa là 60km/h. Do đó, biển báo zone 60 có nghĩa là tốc độ tối đa khi đi vào khu vực được đánh dấu bằng biển báo zone 60 là 60 km/h. Các phương tiện tham gia giao thông chỉ được đi với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 60 km/h.

Zone 60 là biển báo phổ biến trên đường.

                                                    Zone 60 là biển báo phổ biến trên đường. 

Theo quy định tại khoản 19.2 Điều 19 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT thì  biển zone 60 có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn đường theo biển báo trên đường.

Quy định tại khoản 38.2 Điều 38 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT: "38.1. Các biển hiệu lệnh phải đặt tại vị trí cần báo hiệu lệnh. Do điều kiện khó khăn nếu đặt xa hơn phải đặt kèm biển phụ số S.502.

38.2. Các biển hiệu lệnh có hiệu lực kể từ vị trí đặt biển. Riêng biển số R.301a nếu đặt ở sau nơi đường giao nhau tiếp theo thì hiệu lực của biển kể từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau tiếp theo. Các biển R.301 (a,b,c,d,e,f,g,h), R.302(a,b,c), R.411, R.412 (a,b,c,d,e,f,g,h) và biển R.415 không cấm xe rẽ phải, rẽ trái để ra, vào cổng nhà hoặc ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị trên đoạn đường có hiệu lực của biển.

38.3. Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh đi qua các nút giao (trừ giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung), biển hiệu lệnh phải được nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh, trừ các biển R.420, R.421, các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực và các trường hợp có quy định riêng...".

Như vậy, theo quy định trên thì biển Zone 60 có hiệu lực kể từ vị trí đặt biển.

Bảo Hưng
Trích dẫn: https://vtcnews.vn/