Tin tức & sự kiện

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 12 tỷ đồng
     Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn TP giai đoạn 2024-2026. Theo đó, trong năm 2024 Đà Nẵng phấn đấu có 4.300 DNNVV mới được thành lập, cả giai đoạn là 13.500 DN (trong đó 120 DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh).
 
Đà Nẵng sẽ dành hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp, đổi mới công nghệ. Trong ảnh: Dự án khởi nghiệp từ làm bánh dừa tại Hòa Vang.
Đà Nẵng sẽ dành hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp, đổi mới công nghệ. Trong ảnh: Dự án khởi nghiệp từ làm bánh dừa tại Hòa Vang.

     
     Năm 2024 TP sẽ hỗ trợ DNNVV hơn 4,2 tỷ đồng để khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Trong cả giai đoạn, TP sẽ hỗ trợ DNNVV hơn 12,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ về công nghệ hơn 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hơn 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị hơn 4,1 tỷ đồng. Theo UBND TP, việc hỗ trợ, tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho DNNVV nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của TP. Hiện nay, bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV của Trung ương như hỗ trợ tiếp cận tín dụng với lãi suất ưu đãi thì Đà Nẵng cũng triển khai các chính sách hỗ trợ đặc thù về phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, phát triển công nghệ thông tin, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

HẢI QUỲNH
Trích dẫn: https://cadn.com.vn/