Tin tức & sự kiện

Hải quan Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn

Nhằm tiếp tục xây dựng niềm tin, điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng đang triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan Đà Nẵng họp triển khai chương trình.
                                                                                             Cục Hải quan Đà Nẵng họp triển khai chương trình.


Thí điểm hỗ trợ trong 1 năm

Đầu tháng 4/2024, Cục Hải quan Đà Nẵng đã ban hành Quyết định về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chương trình được thực hiện trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 3/4/2024.

Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng được Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai nhằm tạo động lực khuyến khích, thu hút doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố.

Để tổ chức triển khai hiệu quả chương trình này, Cục Hải quan Đà Nẵng đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan để đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chương trình. Đồng thời, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình, Tổ thẩm định Thành viên, Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tại Cục Hải quan và Nhóm hỗ trợ doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình.

Hiện nay, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và các Ban, Nhóm, Tổ được phân công nhiệm vụ đang tích cực và đẩy mạnh tiến độ triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình và kế hoạch đã đề ra.

Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch. Cùng với đó, thường xuyên tiếp xúc, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của Thành viên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình.

Định kỳ, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Chương trình; xem xét, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các thành viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện Chương trình.

Doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích

Theo chương trình, doanh nghiệp được công nhận là Thành viên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện gồm: Có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Có số lượng tờ khai hải quan hoặc kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc số tiền nộp thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu lớn; Được Cục Hải quan lựa chọn áp dụng thí điểm nội dung Chương trình; Tự nguyện đăng ký là Thành viên theo đề nghị của Cục Hải quan.

Thành viên ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi theo các quy định của pháp luật và các quy định, hướng dẫn hiện hành, còn được Cục Hải quan hỗ trợ các điều kiện thuận lợi khác. Điển hình như được bố trí công chức chuyên trách hướng dẫn trước khi thực hiện thủ tục hải quan về: trình tự thủ tục hải quan; chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu; khai trị giá hải quan; xuất xứ hàng hóa (C/O) và các nội dung khác liên quan đến thủ tục hải quan.

Cục Hải quan cũng sẽ hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chương trình trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: Bố trí Nhóm công chức chuyên trách tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hải quan, kiểm tra hồ sơ hải quan và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu hệ thống phân luồng kiểm tra); Tiếp nhận, giải quyết ngay vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan hoặc Chi cục Hải quan; Bố trí công chức làm ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ để giải quyết thủ tục hải quan theo đề nghị của Thành viên; Cung cấp các thông tin liên quan đến việc giải quyết thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Thành viên còn được hỗ trợ sau thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ cảnh báo các lỗi, sai sót trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để Thành viên kịp thời khắc phục, điều chỉnh, khai bổ sung theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn Thành viên tự kiểm tra hồ sơ đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Doanh nghiệp tham gia chương trình còn được thông tin, tập huấn, hướng dẫn các chính sách, quy định mới về hải quan; tổ chức tham vấn, đối thoại, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện thủ tục hải quan, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, khắc phục các sai sót, giảm thiểu rủi ro và các vi phạm pháp luật về hải quan.

Ngoài ra, Thành viên còn được phối hợp, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, được áp dụng 100% thủ tục hành chính đã được công bố trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan; Hỗ trợ khắc phục sự cố hệ thống/phần mềm khai báo.

Trần Huyền
Trích dẫn: https://tapchitaichinh.vn/