Tin tức & sự kiện

Thông báo: Về việc Tổ chức tập huấn NVVT và ATGT cho người lái xe

                                                                                                                                                        THÔNG BÁO             

                                                                   "Về việc: Tổ chức tập huấn NVVT và ATGT cho người lái xe các đơn vị kinh doanh vận tải"

                         
                                                                                                             Kính gửi:  - Các Đơn vị Hội viên;

                                                                                                                               - Các Đơn vị Vận tải.

 

Thực hiên Quyết định số: 1900/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2020 của Bộ GTVT V/v: Ban hành chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng dự kiến phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe vận tải hàng hóa như sau:

1. Thời gian và số lượng lái xe tham gia tập huấn:

- Thời gian: Ngày 30/06/2024, buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30.

- Số lượng dự kiến: 100 - 120 Lái xe.

2. Địa điểm tập huấn, Lệ phí tập huấn:

- Lệ phí tập huấn: + Đối với các đơn vị Hội viên Hiệp hội 150.000 đ/ lái xe

                              + Đối với các đơn vị khác: 250.000 đ/ lãi xe

- Địa điểm: Văn phòng hiệp hội sẽ thông báo sau.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu phối hợp tập huấn NVVTATGT cho lái xe của đơn vị liên hệ Văn phòng hiệp hội (số điện thoại 0376 686 400) để đăng ký tập huấn.

 
Trân trọng!

BAN CHẤP HÀNH