Chính sách pháp luật

Từ ngày 01/10/2021 5 nhóm xe ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ
     Theo quy định mới của Bộ Tài chính từ ngày 1-10, sẽ có thêm một số trường hợp xe ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ.

     Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, kể từ ngày 1-10, theo quy định tại Thông tư số 70/2021 của Bộ Tài chính, có 5 nhóm xe ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ. Cụ thể, nhóm này bao gồm: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng và xe của lực lượng công an nhân dân.

     Bên cạnh đó, các trường hợp khác như: xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự đã có giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe, đăng kiểm để lưu hành phải nộp phí bảo trì đường bộ khi lưu hành.

     Nhưng nhóm này sẽ được miễn không phải nộp phí trong các trường hợp: bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai, bị tịch thu hoặc bị thu hồi đăng ký, biển số xe; bị mất trộm từ 30 ngày trở lên; bị tai nạn đến mức phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên; xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

     Ngoài ra, các xe của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ; xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên cũng được miễn nộp phí bảo trì đường bộ.

     Quy định mới trong Thông tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi bổ sung một số đối tượng xe được miễn phí, cũng như bỏ bớt điều kiện để xe được hưởng cơ chế miễn phí đường bộ.

     Trong đó, xe kinh doanh vận tải thuộc liên hiệp hợp tác xã tạm dừng lưu hành liên tục 30 ngày trở lên được bổ sung vào đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Trong nhóm xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, thông tư cũng bổ sung loại xe xi téc, xe cần cẩu vào đối tượng miễn phí.

     Cùng với đó, Thông tư mới cũng bỏ thủ tục đơn vị có xe chuyên dùng tang lễ phải gửi văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận vì điều này gây bất cập, không phù hợp với thực tế.

 
Theo báo pháp luật