Chính sách pháp luật

Hàng ngàn ô tô hết niên hạn sẽ bị công an xã 'khai tử'
     Từ 21-5, công an xã, phường, thị trấn được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng.

     Công an xã được xử lý biển số xe ôtô hết niên hạn

     Theo Thông tư số 15/2022 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung một số thông tư, trong đó có Thông tư số 58/2020 về quy trình cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), từ 21-5, công an xã, phường, thị trấn được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

     Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia: Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ xe hoặc người đang sử dụng xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử (theo mẫu số 09A/58); nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và xác thực thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan đăng ký xe hoặc của Công an cấp xã trên cổng dịch vụ công.

     Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, sau khi thống nhất với Cục CSGT, triển khai thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe hết niên hạn, xe không sử dụng được theo phương thức trên trước ngày 31-12-2022.

     Hàng ngàn xe hết niên hạn sử dụng

     Theo số liệu xe hết niên hạn trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng xe hết niên hạn sử dụng từ năm 2019 như sau: Tại khu vực TP.HCM, lượng ô tô tải chiếm 2.870 xe, ô tô khách là 432 xe; tại khu vực Hà Nội, lượng ô tô tải là 1.214 xe và ô tô khách là 455 xe; tại Đà Nẵng, lượng ô tô tải là 257 xe và ô tô khách là 46 xe. Theo đó, một số tỉnh, TP khác cũng có số lượng ô tô đã hết niên hạn sử dụng từ năm 2019.

     Theo quy định tại Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an, cơ quan quản lý đăng ký xe có trách nhiệm thông báo cho chủ xe đã hết niên hạn về việc thu hồi đăng ký, biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không tự giác nộp lại, cơ quan đăng ký thu hồi trên hệ thống đăng ký xe và thông báo cho công an các đơn vị, địa phương.

     Cũng tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định, trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt 2-4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4-8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức).

     Trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng và tịch thu phương tiện.

 
Theo 24h.com