Cơ cấu tổ chức


I. Ban chấp hành (nhiệm kỳ 2021-2026)
     1. Ông Lưu Bé - Giám đốc Công ty TNHH TM Và DV DANA Trung Hiếu
     2. Ông Lê Nam Hùng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Portserco
     3. Ông Đinh Hải Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH F.D.T
     4. Ông Mai Minh Vương - Giám Công ty Cổ phần Nhất Phong Vận
     5. Ông Nguyễn Châu An
     6. Ông Trần Trọng Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiếp Vận MK Asean
     7. Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Công ty CP Thương Mai - Dịch Vụ Vận Tải E&F
     8. Bà Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DVVT Thành Công Danh
II. Ban thường vụ:
     1. Ông Đinh Hải Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội
     2. Ông Lê Nam Hùng - Phó Chủ tịch thường trực
     3. Ông Mai Minh Vương - Phó Chủ tịch
     4. Ông Nguyễn Châu An - Tổng thư ký
     
III. Ban kiểm tra
     1. Ông Dương Tiến Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ASIATRANS VIETNAM - Trưởng ban
     2. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hà Hiền Phương - Ủy viên
     3. Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công ty TNHH Song Toàn - Ủy Viên
IV. Ban đối ngoại
     
IV. Ban sự kiện
     Ông Lê Nam Hùng - Trưởng ban
IV. Ban đào tạo
     - Ông Đinh Hải Tuấn - Trưởng ban
IV. Ban hội viên và tài chính
     - Ông Mai Minh Vương - Trưởng ban
     - Ông Lưu Bé - Phó Trưởng ban