Tổ chức tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

 

         HIỆP HỘI Ô TÔ VIỆT NAM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA                                                           Độc Lập-Tự Do Hạnh Phúc
            ĐƯỜNG BỘ ĐÀ NẴNG

              Số 02/2020/TB-HH
                                                                                                                        Đà Nẵng, Ngày 11 tháng 07 năm 2020
                                            THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng thông báo tuyển sinh lớp: Tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

1.Thời gian tổ chức:  Hiệp hội tổ chức 1 lớp vào ngày
      Ngày 19 (chủ nhật) ) tháng 07 năm 2020: Tập huấn lái xe kinh doanh vận tải

2.Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 11/07/2020.

Hồ sơ bao gồm:

Đối với lái xe kinh doanh vận tải

1) Hai ảnh thẻ 2x3

2) Chứng minh nhân dân (photo)

3) Bằng lái xe (photo)

3. Lệ phí: Lái xe kinh doanh vận tải: 400.000đ         Hội viên: 300.000đ

Học tại địa chỉ: 167B Ngô Quyền, P Thọ Quang, Q Sơn Trà-TP Đà Nẵng

- Tài khoản ngân hàng: số 40343269 - Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng.
     Người thụ hưởng: Hiệp hội vận tải Hàng hóa đường bộ Đà Nẵng.

4. Nơi nhận hồ sơ: HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 167B Ngô Quyền, P Thọ Quang, Q Sơn Trà-TP Đà Nẵng

Điện Thoại: 0905.545.334 Ms Dương
Web:
http://danangtrucking.com  

Mail: thuyduongdanata@gmail.com

  
                                                         TM. BCH HIỆP HỘI VTHH ĐB ĐÀ NẴNG
                                                CHỦ TỊCH

                                               TÔ VĂN HIỆP