Con dấu và chữ ký

Mẫu dấu
HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ ĐÀ NẴNG
- Số điện thoại thường trực: 0376 686 400
- Email: danatavn@gmail.com
- Địa chỉ trụ sở: 167B Ngô Quyền,
phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Chữ ký của Chủ tịch Hiệp hội
Tô Văn Hiệp

- Chức danh: Chủ tịch Hiệp hội

- Số điện thoại:  0903503555

- Email:  ceo@glcc-logistics.com
Chữ ký của Phó Chủ tịch Hiệp hộiLê Nam Hùng

- Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội

- Số điện thoại:  0913469798

- Email:  lenamhung@gmail.com
Chữ ký của Phó Chủ tịch Hiệp hội
Đinh Hải Tuấn

- Chức danh: Phó Chủ tịch Hiệp hội

- Số điện thoại:  0914113365

- Email:  dinhhaituan02@gmail.com
Chữ ký của Phó Chủ tịch Hiệp hội
Mai Minh Vương
- Chức danh: Phó Chủ tịch Hiệp hội
- Số điện thoại: 0934023456
- Email: Vuong.maidn@gmail.com