Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO Về việc rà soát và báo cáo giải trình các trường hợp xe vi phạm tốc độ trong tháng 05 năm 2024

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô cung cấp từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/05/2024 đến 31/05/2024. 

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng gửi đến các đơn vị vận tải Công văn số 3178/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/6/2024 Vv rà soát và báo cáo giải trình các trường hợp vi phạm tốc độ trong tháng 05/2024 và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm nêu trên thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát và báo cáo giải trình (nếu có) đối với các phương tiện vi phạm tốc độ của đơn vị (đính kèm Báo cáo phương tiện vi phạm tốc độ 05 lần/1000 km trong tháng 05 năm 2024), văn bản giải trình gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 28/6/2024 (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số Fax: 0236.3830438, Email: qlvtptnl@danang.gov.vn).

2. Quản lý phương tiện kinh doanh vận tải theo đúng quy định và bộ phận theo dõi, quản lý về an toàn giao thông phải thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh lái xe chạy quá tốc độ, lái xe làm việc quá thời gian, đảm bảo việc truyền dẫn dữ liệu giám sát hành trình và camera khi phương tiện đang hoạt động theo quy định...

(Công văn và phụ lục đính kèm).   

PHÒNG QLVTPT&NL
Trích dẫn: https://www.sgtvt.danang.gov.vn/