Tin tức & sự kiện

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở Hiệp hội

           Kính gửi:   Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng

                             Các Cơ quan chức năng, Quý Hội viên cùng các Đối tác

 

          Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CPngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

          Ban chấp hành Hiệp hội trân trọng báo cáo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Hiệp hội như sau:

          - Địa chỉ đặt trụ sở : Tầng 2, Tòa nhà Trọng Thức, 630 đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

          - Điện thoại liên hệ: 0376 686 400.


Trân trọng!
BAN CHẤP HÀNH