Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO: Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/ 1000km trong tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu do phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/ 1000km trong tháng 4 năm 2024

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô cung cấp từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ 01/04/2024 đến 30/4/2024. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 210/QĐ-SGTVT ngày 15/5/2023 Về việc thu hồi không thời hạn đối với phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải của các phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải.

         Các đơn vị kinh doanh vận tải có tên tại Phụ lục đính kèm có trách nhiệm nộp lại phù hiệu của phương tiện nêu tại Phụ lục về Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng (thông qua: Tổ 1 cửa hoặc Phòng QLVTPTNL- Sở GTVT; địa chỉ: tầng 14, tòa nhà TTHC, 24 Trần phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng); đồng thời không được sử dụng phương tiện nêu tại Phụ lục để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.

         Trường hợp phát hiện các đơn vị kinh doanh vận tải vẫn tiếp tục sử dụng phù hiệu bị thu hồi để kinh doanh vận tải, thì sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại điểm b, khoản 7; điểm d, khoản 8 của điều 23 và điểm d, khoản 6; điểm d, khoản 9 của điều 24; đồng thời tổ chức hay cá nhân có phương tiện vi phạm sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính tại điểm h, khoản 9 của điều 30 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

         Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, thì đơn vị phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 7, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP./.

        (Quyết định và phụ lục đính kèm).   

PHÒNG QLVTPT&NL