Thông tin cần biết

Các đối tượng được miễn, giảm vé khi đi xe buýt
     Theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND TP. Đà nẵng, có 08 nhóm đối đượng được miễn 100% tiền vé và 07 nhóm đối tượng được giảm 50% tiền vé tháng khi tham gia xe buýt.

     Các đối tượng được miễn 100% tiền vé khi tham gia xe buýt gồm: Cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Anh hùng lực lượng vũ trang; Cha mẹ, vợ, con liệt sĩ; Người khuyết tật nặng; Trẻ em dưới 06 tuổi.

     Các đối tượng được giảm 50% tiền vé tháng khi đi xe buýt gồm: Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp theo chế độ liệt sĩ; Thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật dưới 81%; Người cao tuổi (là người từ đủ 60 tuổi trở lên); Người khuyết tật nhẹ; Công nhân làm việc trong các khu công nghiệp; Học sinh, sinh viên (không kể học viên hệ đào tạo vừa học vừa làm); Hộ nghèo.
     Mọi người dân khi có nhu cầu hãy liên hệ theo số điện thoại: 0236.3711.468/ 0236.1022 hoặc website: www.danangbus.vn; Facebook: https://www.facebook.com/DanaBusOfficial; liên hệ làm thẻ vé: 0236.3722.026
 
Theo 1022 Đà Nẵng