Thông tin cần biết

Chấn chỉnh các lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT trên phương tiện của các đơn vi vận tải
     Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng;

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục đường bộ Việt Nam tại Công văn số 2990/TCĐBVN-VT ngày 26/5/2022 về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT), dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải của Tổng cục ĐBVN và xử lý vi phạm phương tiện không truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT, dữ liệu hình ảnh từ camera về phần mềm Tổng Cục ĐBVN đối với lái xe, phương tiện vi phạm.

     Qua trích suất dữ liệu từ thiết bị GSHT, dữ liệu hình ảnh từ camera trên trên xe ô tô kinh doanh vận tải trên phần mềm Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy rất nhiều phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu theo quy định, cụ thể:

     - Về tình hình truyền dữ liệu:  Có danh sách, biển số xe và các đơn vị kèm theo Phụ lục 1

     - Về tình hình vi phạm tốc độ: Có danh sách số lượng phương tiện, số lần vi phạm tốc độ của các đơn vị kinh doanh vận tải kèm theo Phụ lục 2

     Cụ thể:

     - Tình hình tháng 05/2022: Phụ lục 1  - Phụ lục 2.

     - Tình hình tháng 04/2022: Phụ lục 1  - Phụ lục 2.

     - Tình hình Quý I/2022: Phụ lục 1  - Phụ lục 2.

     Để chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera trên trên xe ô tô kinh doanh vận tải, tăng cường công tác quản lý phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải, các phòng ban trực thuộc Sở GTVT Đà Nẵng kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT như sau:

     1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô

     - Nhắc nhở, chấn chỉnh lần đầu những phương tiện không có tín hiệu thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera, không truyền dữ liệu về phần mềm Tổng Cục ĐBVN. Yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra sửa chữa, khắc phục những phương tiện có thiết bị GSHT hư hỏng, không có tín hiệu; Trường hợp những phương tiện không có tín hiệu thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera truyền dữ liệu, yêu cầu các đơn vị vận tải phải có văn bản giải trình lý do không truyền dữ liệu gửi báo cáo về Sở GTVT trước ngày 16/7/2022 (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, số Fax: 0236.3830438);

     - Quản lý phương tiện kinh doanh vận tải theo đúng quy định về an toàn giao thông (ATGT) và bộ phận theo dõi, quản lý về an toàn giao thông phải thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh lái xe chạy quá tốc độ, lái xe làm việc quá thời gian, đặc biệt xe chạy vào ban đêm phải chủ động bố trí thời gian để lái xe nghỉ ngơi hợp lý, Quán triệt quản lý xe, lái xe không can thiệp vào thiết bị GSHT.  Cán bộ điều hành vận tải theo dõi ATGT phải lập sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

     - Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải ngưng cấp lệnh vận chuyển để sửa chữa, khắc phục những phương tiện có thiết bị hư hỏng, không có tín hiệu cho đến khi khắc phục xong, tuyệt đối không được lắp đặt thêm công tắc điện, đấu nối dây điện để tắt thiết bị hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị GSHT của phương tiện.

     - Đối với những phương tiện đơn vị đã ngừng quản lý hoặc nhà đầu tư, xã viên xin rút khỏi đơn vị, để thay đổi loại hình đăng ký kinh doanh thì khẩn trương rà soát, có văn bản thông báo xe ngừng kinh doanh đính kèm nộp lại phù hiệu gửi về Sở GTVT để theo dõi quản lý.

     - Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt đối với người lái xe chạy vào ban đêm, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng chất ma túy, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.

     2. Thanh tra giao thông

     Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày, tốc độ vận hành, việc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe đối với ô tô kinh doanh vận tải, trường hợp không truyền dữ liệu lập biên bản xử lý vi phạm và báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm về Sở Giao thông vận tải.

     3. Trung tâm tâm đăng kiểm xe cơ giới

     - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới và không cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhất là các hạng mục liên quan đến thiết bị GSHT, dữ liệu hình ảnh từ camera không hoạt động, thiết bị không có tín hiệu truyền dẫn. Đảm bảo các phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông.

     - Đối với ô tô khách, ô tô khách giường nằm, cần tăng cường kiểm tra khoang hành lý, khoang hành khách để phát hiện và ngăn ngừa việc chủ xe tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm các thiết bị không đúng với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     4. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái

     - Tham mưu lãnh đạo Sở không cấp Phù hiệu, Biển hiệu cho các phương tiện của các đơn vị vận tải chưa nghiên túc thực hiện chế độ báo cáo, theo dõi khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, thiết bị GSHT và dữ liệu hình ảnh từ camera của phương tiện không truyền dẫn đầy đủ về phầm mềm Tổng cục ĐBVN.

     - Tham mưu Giám đốc Sở xử lý vi phạm về quy định hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với phương tiện vi phạm hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định trách nhiệm và xử lý phương tiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

     - Kiểm tra việc triển khai và chấp hành công văn này đối với các đơn vị vận tải và các đơn vị liên quan để kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở;

     Đề nghị các đơn vị đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 
Theo sgtvt.danang.gov.vn